Ndingatyei

from by Shingirayi

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

lyrics

V1.
1. Shoko rinoti ndakakupa mweya
2. Kwete wekutya, werudo nesimba
3. Ndozvakatemwa nayeSamatenga
4. Unonzwa but mahwani kuzviyedza!
5. Ndaiva nekutya mumwoyo ndichizeza
6. Baba vashaya, cancer yapedza! -
7. Kumuka: mahusiku ndichichema
8. Kutuka: “Mwari seyi mandibira?”
9. Gamba redzinza, dayi ndayiziva
10. Ndakaoneka ndakagadzirira
11. Ndapanyanga, tsvimbo kwandiri!
12. Imi! Makandisimbisa Tenzi
13. Murima ndabuda makandisvinura
14. SevaJudah makandiyambutsa,
15. Kutenda kubvuma zvisingaoneki
16. Ari mandiri – chii chandingatye!

Chorus
Ini, ndinaMwari wangu, ndina Jesu, ndingateyi zvangu?
Ini, ndinaMwari wangu, ndina Jesu, ndingateyi zvangu?
(Ibva, ibva)
Ibva pano Satani, (Ibva pano Satani)
Ibva pano dhimoni, (Ibva pano dhimoni)
Buda pano Satani, (Buda pano Satani)
Buda pano dhimoni, (Buda pano dhimoni)

V2.
1. Ndaka deala nenyoka, dzaitsotsa
2. Mwoyo vakaoma, Satani, gora
3. Vaichiva madollar, Obama
4. One desire, kuzadza chikwama!
5. Takatanga tiri tese pakutanga
6. Tikapedza tava vano vengana
7. Mari yakupinda, obuda makaro
8. Ndokundibira, otiza netsapo!
9. Pfuma yangu yakatsakatika:
10. Mwoyo wangu, ndakatambudzika!
11. Mota yabaya, wakatora dheni
12. Zvikwereti zvangu, rakuzhamba banki!
13. Ndakakandwa mugomba setsvina,
14. SaJosefa, asi nhasi ndiri winner
15. Ndakapika naMwari handityi
16. Akandimutsa kubva kuvafi!

Chorus

V3.
1. Kutya kunokudzora mashure,
2. Mhosva ndeyako, hapana mumwe!
3. Ringa pa mirror – wongorora
4. Ndianiko munhu akakudzvokora?
5. Vanotyanana vanozondana
6. Varume vanorova vakadzi ndovanotya
7. Kuratidza rudo, saka vachibhinya!
8. Vamwe vanamayi vanotya kuchembera,
9. Swero kwikwidzana natwotumhandara!
10. Pfuti inodzikamisa vanhu
11. Kusauka kunotyiwa nema Chef
12. United States yakatyira peturu
13. Kupamba Iraqi nhasi muMusuru
14. Anotyiwa nawo maKristu
15. Hamheno tikapinda denga tose,
16. Handitye, Mwari wangu ari kwose! (Amen)

Chorus

credits

from Born Again, released December 15, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Shingirayi Harare, Zimbabwe

Shingirayi (formerly known as Mau Mau) is a Zimbabwean artist who is a follower of Jesus Christ, a hip-hop musician, filmmaker and entrepreneur.

contact / help

Contact Shingirayi

Streaming and
Download help